Aside
0

Có những thứ rồi sẽ bị mài mòn bởi dòng chảy thời gian
Nhưng sự chân thành từng có giữa chúng ta là thật
Vậy là đủ.

Advertisements
Aside
0

Suy nghĩ của người khác về bạn không dựa vào hành động của bạn mà dựa vào nhận định riên của họ về điều bạn làm.
Chín người mười ý. Vì vậy hãy tự đánh giá hành động của mình.