Status
0

Tôi biết điều gì kích thích tôi, khiến tôi thoải mái, nhưng lại khônh chủ động tìm kiếm nó
Lạ thật! Lạ thật!!!!!!!!!

Advertisements