Status
0

Không được vì một hòn đá nhỏ mà từ bỏ cả con đường
Không được ngừng cố gắng

Advertisements
Status
0

Tôi biết điều gì kích thích tôi, khiến tôi thoải mái, nhưng lại khônh chủ động tìm kiếm nó
Lạ thật! Lạ thật!!!!!!!!!

Status
0

Không ai sống thay bạn được và bạn cũng không thể sống thay người khác.

Vậy nên đừng phán xét mọi chuyện qua con mắt chủ quan của mình. Cái bạn coi là tốt, phù hợp thì người khác chưa chắc đã thích, đã coi là hợp lí.

Chỉ nên quan tâm khi bạn có thể giúp được người ta.