Status
0

Không được vì một hòn đá nhỏ mà từ bỏ cả con đường
Không được ngừng cố gắng

Advertisements